การศึกษาปัจจัยดึงดูดและปัจจัยผลักดันที่ทำให้แรงงานเวียดนามเข้าไปทำงานในสะหวันนะเขต

แรงงานข้ามชาติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ที่ข้ามเส้นพรมแดนและในบางครั้งก้าวข้ามข้อ กำหนดของรัฐ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัจจัยดึงดูดและปัจจัยผลักดันที่ทำให้แรงงานเวียดนามเข้าไปทำงานในสะหวันนะเขต การเข้าสู่กระบวนการทำงานในสะหวันนะเขตและการปรับตัวของแรงงาน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแรงงานเวียดนามจำนวน 50 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยผลักดันในเวียดนามที่ทำให้แรงงานเวียดนามเข้าไปทำงานในสะหวันนะเขต คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจความหนาแน่นของประชากรในเวียดนามและปัจจัยในด้านครอบครัว ส่วนปัจจัยดึงดูดใน สปป. ลาว คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งความสัมพันธ์พิเศษระหว่างรัฐต่อรัฐของเวียดนามและลาวที่เอื้อให้แรงงานเวียดนามอยู่ในลาวได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย แรงงานเวียดนามอาศัยโครงข่ายทางสังคมของญาติพี่น้องและเพื่อนเข้าสู่การเป็นแรงงานข้ามชาติในลาวรวมทั้งช่วยในการปรับตัวในถิ่นปลายทาง แขวงสะหวันนะเขตตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ราว 480 กิโลเมตร ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดกว่างจิของเวียดนาม ที่เชื่อมโยงไปเมืองเว้ และดานัง ทำให้สะหวันนะเขตเป็นจุดเชื่อมเส้นทางคมนาคมที่สำคัญของลาว ทั้งการคมนาคมทางบก ทางนํ้าและทางอากาศ โดยทิศเหนือมีพื้นที่ติดกับแขวงคำม่วน ทิศใต้ติดกับแขวงสาละวัน ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดกว่างจิและกวางบิญห์ของประเทศเวียดนาม และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดมุกดาหาร นครพนม อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ โดยมีแม่นํ้าโขงเป็นแนวกั้นชายแดนเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2549 มีพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย−ลาว แห่งที่ 2 สะหวันนะเขตมุกดาหาร อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมแนวเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกจากเวียดนามถึงพม่า ทำให้สะหวันนะเขตกลายเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญอีกแห่งของลาว นอกจากนี้ยังมีเส้นทางหมายเลข … Continue reading

เลือกติดตั้งฝ้าอะคูสติกให้กับอาคารบ้านเรือนคุ้มแดดคุ้มฝน

ในปัจจุบันอาคารบ้านเรือนแทบทุกแห่งจะต้องมีการบุฝ้าอะคูสติกเพดานตามห้องต่างๆ เพื่อความสวยงาม โดยเฉพาะห้องชั้นบนสุดเพื่อ ไม่ให้เห็นโครงสร้างหลังคา และแผ่นกระเบื้อง ส่วนห้องชั้นล่าง ที่ด้านบนเป็นพื้นหล่อหรือพื้นแผ่นเรียบอาจบุฝ้าเพดานหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่ กับความต้องการความสวยงาม เทียบกับความต้องการประหยัดของเจ้าของบ้านแต่ละราย เจ้าของบ้านบางรายอาจจะเห็นว่า การบุฝ้าเพดานไม่ใช่สิ่งจำเป็นมากนัก สำหรับการอยู่อาศัย บ้านที่ไม่ได้บุฝ้าเพดานก็ยังสามารถ อยู่อาศัยได้ สามารถคุ้มแดดคุ้มฝนได้ แต่อย่างไรก็ตาม การมีฝ้าอะคูสติกเพดานจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยหลายประการ เช่น ทำให้เกิดความ สวยงามเรียบร้อย ช่วยปิดกั้นการเดินท่อ และสายไฟต่างๆ ด้านบนเอาไว้ ป้องกันฝุ่นตามร่องหลังคาที่อาจหลุดร่วงลงมา ช่วยให้การวาง ตำแหน่งดวงไฟต่างๆ ทำได้อย่างสะดวก และช่วยลดความร้อนจากหลังคาด้านบน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว จะเห็นว่าการบุฝ้าอะคูสติกก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งและให้ประโยชน์ใช้สอยอย่างคุ้มค่าทีเดียว เจ้าของบ้านจึงไม่ควรจะมองข้าม ฝ้าอะคูสติกเป็นแผ่นวัสดุที่ปิดพื้นที่บริเวณใต้หลังคาและใต้พื้นชั้นบนเพื่อป้องกันความร้อนใต้หลังคาและปิดซ่อนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ท่อน้ำ สายไฟ ป้องกันเสียง การบุฝ้าเพดานในอาคารบ้านเรือนจึงมีประโยชน์ทั้งในแง่การ ใช้สอยและความสวยงาม ส่วนวัสดุที่นำมาใช้ทำฝ้าอะคูสติกนั้นก็มีหลายชนิด แต่ละชนิดก็มีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันไป เช่น ฝ้าเพดานที่ทำด้วยไม้มีความแข็งแรงทนทาน สวยงามแบบธรรมชาติ แต่หายาก ราคาแพง ติดไฟง่าย มีปัญหาเรื่องปลวกและบิดงอง่ายถ้าคุณภาพไม่ดีพอ ฝ้าที่ทำมาจากกระเบื้องแผ่นเรียบนั้นทนน้ำและความชื้นได้ดี แต่แตกง่ายและเมื่อแตกแล้วไม่สามารถซ่อมเฉพาะจุดได้ ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งแผ่น … Continue reading

การสร้างธุรกิจผลิตครีมให้ประสบความสำคัญและการตลาด

การประกอบธุรกิจผลิตครีมที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นเชื่อว่าเกิดจากปัจจัยองค์ประกอบหลายๆอย่างที่รวมตัวเข้าด้วยกัน หนึ่งในนั้นที่เจ้าของธุรกิจผลิตครีมมือใหม่และผู้บริหารไฟแรงทุกๆท่านควรคำนึงถึงให้มากก็คือ เรื่องของการใช้ทรัพยากรในทุกด้านให้คุ้มค่ามากที่สุด ควบรวมกับความเป็นคนที่มีหัวคิดก้าวหน้า ใส่ใจในทุกรายละเอียดของการดำเนินธุรกิจแม้จะเป็นรายละเอียดที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไป เพราะทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมาจะมีส่วนเป็นตัวในการใช้ต่อยอดทางธุรกิจจนนำมาสู่ปฐมบทความสำเร็จของธุรกิจผลิตครีมคุณในอนาคตนั่นเอง การต่อยอดทางธุรกิจ คือ การใช้เทคนิคความคิดในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ธุรกิจขึ้นมาใหม่ โดยใช้แนวทางหรือแนวความคิดพื้นฐานบวกกับปัจจัยทางธุรกิจที่ตัวเองได้ทำอยู่ก่อนแล้วมาใช้เป็นพื้นฐานในการแตกหน่อเริ่มทำธุรกิจผลิตครีมขึ้นมาใหม่ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีความเกี่ยงข้องโดยตรงกับธุรกิจในเรื่องผลิตภัณฑ์และบริการที่ตัวเองได้ทำมาก่อนหน้านี้หรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็เป็นได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีความเกี่ยวข้องทางความคิดของเจ้าของกิจการและผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่บริษัทตัวเองพึงจะได้ในอนาคตจากการริเริ่มเพิ่มธุรกิจผลิตครีมให้กับบริษัทตัวเอง ความคิดการต่อยอดธุรกิจผลิตครีมนี้มีมานานพอสมควรแล้วแต่เพิ่งจะได้รับความสนใจอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทยเมื่อประมาณ 20 กว่าปีที่ผ่านมานี้เท่านั้น อาจเป็นเพราะว่าการต่อยอดทางธุรกิจถึงแม้จะเป็นการแตกธุรกิจขึ้นมาใหม่แต่ก็อาจจะมีความเสี่ยงที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ตามขึ้นมาเช่นกัน ทำให้เจ้าของกิจการหลายคนเกิดความกลัวขึ้นมา ซึ่งอยากจะชี้ให้เห็นถึงข้อดีของการต่อยอดทางธุรกิจผลิตครีมที่มีประโยชน์มากมายให้ท่านผู้อ่านหลายคนได้รับทราบกันเพื่อคลายความวิตกกังวลในเรื่องดังกล่าว ซึ่งข้อดีของการต่อยอดทางธุรกิจมีดังต่อไปนี้ แน่นอนที่สุดการต่อยอดทางธุรกิจของคุณจะนำรายได้จำนวนมากมาให้กับทางบริษัทในอนาคต ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นแนวความคิดที่สำคัญมากในการเลือกดำเนินการต่อยอดธุรกิจให้กับทางบริษัทของคุณเอง เพราะต้องยอมรับว่าหลายครั้งการดำเนินธุรกิจผลิตครีมของคุณในแต่ละวันมักจะทำให้คุณมองเห็นโอกาสช่องทางในการทำรายได้ใหม่ๆให้กับทางกิจการของคุณอยู่สม่ำเสมอ เมื่อบริษัทมีรายได้มากขึ้น ก็สามารถนำเงินมาลงทุนในเรื่องต่างๆได้อีกมากมาย บริษัทก็จะมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเป็นลำดับ http://www.healthybooth.com

การบรรเทาอาการหลังคลอดของคุณแม่ในการอยู่ไฟ

ก่อนอื่นเลยเราต้องบอกประโยชน์ของการอยู่ไฟหลังคลอดก่อนซึ่งการอยู่ไฟจะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ช่วยทำให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นช่วยในเรื่องของอาการหนาวสะท้านช่วยปรับฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกายให้สมดุลขึ้นช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้น คุณแม่หลังคลอดคงเคยได้ยิน คนรุ่นย่า รุ่นยาย จนมารุ่นคุณแม่(ยายของหลาน) พูดให้ได้ยินอยู่เสมอๆ ว่าพอหลังจากคลอดลูกแล้วก็ให้อยู่ไฟหลังคลอดด้วย เพื่อที่มดลูกจะได้เข้าอู่เร็ว และร่างกายจะฟื้นตัวเร็ว ไม่สะบัดร้อน ไม่สะบัดหนาว แต่สำหรับคุณแม่รุ่นใหม่วัยหัดเลี้ยงลูก ก็คงจะงงอยู่ไม่น้อยว่าการอยู่ไฟคืออะไร จะอันตรายหรือเปล่า ทำแล้วจะได้ประโยชน์จริงๆ เหรอ ต้องบอกว่าการอยู่ไฟเป็นศาสตร์หนึ่ง ที่คนไทยสมัยโบราณยึดปฏิบัติตามกันมาอย่างยาวนาน การอยู่ไฟมีประโยชน์ และไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด ทั้งนี้การอยู่ไฟก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่ทำด้วยนะคะ ไม่ควรปฏิบัติเองโดยเด็ดขาด ซึ่งในปัจจุบันได้มีการปรับรูปแบบการอยู่ไฟให้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยการมีบริการ Delivery กันแบบถึงบ้านเลยก็มี หรือถ้าอยากไปทำที่ร้านเดี๋ยวนี้เขาก็มีบริการอยู่คะ ขั้นตอนการอยู่ไฟหลังคลอด ที่จะขอพูดถึงแบบคร่าวๆ เนื่องจากการอยู่ไฟแบบครบสูตรจะมีอีกหลายขั้นตอนให้ปฏิบัติ แต่หากคุณแม่หลังคลอดสนใจการอยู่ไฟหลังคลอดก็สามารถที่จะขอคำปรึกษาจากศูนย์บริการอยู่ไฟได้ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีบริการอยู่อย่างมากคะ การอยู่ไฟในสมัยโบราณนั้น คือให้คุณแม่หลังคลอดนั่งหรือนอนอยู่ข้างๆ กองไฟ หรือก่อกองไฟไว้ใต้แคร่ แล้วให้คุณแม่หลังคลอดนั่งบนแคร่เหนือกองไฟ แต่ในปัจจุบันได้มีการปรับรูปแบบการอยู่ไฟให้ง่ายขึ้นนั่น ก็คือการอยู่ไฟชุด ซึ่งเป็นกล่องแบนๆ ทำด้วยอลูมิเนียมสำหรับใส่เชื้อไฟ วิธีใช้คือจุดไฟที่เชื้อไฟแล้วใส่กล่อมอลูมิเนียมจะทำให้กล่องร้อน ใช้ประมาณ 2 – 3 กล่อง นำผ้ามาห่อแล้วพันรอบท้อง โดยให้กล่องไฟชุดอยู่บริเวณหน้าท้อง ผ้าที่พันห่อกล่องไฟจะต้องหนาพอที่จะป้องกันความร้อนจากกล่องไฟเพื่อไม่ให้กระทบกับหน้าท้องมากจนเกินไป การอยู่ไฟช่วยให้มดลูกแห้งและเข้าอู่เร็ว … Continue reading

ส.ประมงระยองตั้งทีมจี้ชดเชยท่อน้ำมันรั่ว

ส.ประมงระยอง ตั้งคณะทำงานดูฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ชดเชยความเสียหาย แนะ ปตท. จริงใจแก้ปัญหา เชื่อ ทุกอย่างจบ นายจตุรัส เอี่ยมวรนิรันดร์ นายกสมาคมประมงพื้นบ้านเรือเล็ก จ.ระยอง เปิดเผยกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ล่าสุด ภาคประชาชนชาว จ.ระยอง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่ท่อน้ำมันดิบกลางทะเลของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เกิดรั่วไหล เมื่อช่วงเช้าวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ส่งผลให้น้ำมันดิบจำนวน 5 หมื่นลิตร ลงสู่ทะเลระยอง ได้รวมตัวกันและจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหา ทั้งการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และติดตามการชดเชยเยียวยาความเสียหายกับผู้ได้รับผลกระทบ โดยมีหน่วยงานองค์อิสระเป็นที่ปรึกษา หรือองค์กรเสริมด้านข้อมูล ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้สร้างความเดือดร้อนมาเป็นระยะเวลา 3 เดือนแล้ว และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัท … Continue reading

ปัจจุบันอาการปวดหลังเป็นปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคน

โดยเฉพาะหนุ่มสาวที่อยู่ในวัยทำงาน โดยคนส่วนมาก มักบรรเทาอาการปวดหลังโดย การนวด การทานหรือทายา ซึ่งการรักษาเหล่านี้ ถือเป็นการรักษาที่ปลายเหตุ ซึ่งไม่สามารถลดอาการได้นาน ทุกคนเมื่อย่างเข้าสู่วัยกลางคนมักจะประสบปัญหาเรื่อง ปวดหลัง ตรงบั้นเอวเป็นครั้งคราว ส่วนใหญ่มักหายไปเองโดยการนอนพัก หรือรับประทานยาแก้ปวด มีส่วนน้อยที่มีอาการปวดเรื้อรัง หรือมากขึ้นจนทนไม่ไหว ต้องไปให้แพทย์ตรวจรักษา ที่จริง ปวดหลัง เป็นเพียงอาการไม่ใช่โรคแล้วแต่สาเหตุว่ามาจากอะไร หลายๆคนคงจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับอาการปวดหลังนี้มาบ้าง ในความเป็นจริงอาการปวดหลังพบได้เป็นอันดับสองของอาการปวดในร่างกาย รองมาจากอาการปวดหัว และเป็นอาการที่พบบ่อยที่สุดของผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูก อาการปวดหลังโดยทั่วไปไม่มีอันตรายร้ายแรง แต่เป็นปัญหากับผู้คนในวัยทำงาน และการดำรงชีวิต ประจำวัน ในต่างประเทศเคยมีการวิจัยถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไปเนื่องจากอาการปวดหลัง การเข้ารับการตรวจรักษา รวมถึงการหยุดงานเพื่อพักฟื้น พบว่าต้องสูญเสียเงินและเวลาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการตรวจรักษาที่ถูกต้อง รวมไปถึงการป้องกัน และ ปฏิบัติตัวที่ถูกวิธี จะเป็นวิธีจัดการ กับอาการนี้ได้ถูกต้อง

กต.รับมอบโบราณวัตถุสมัยบ้านเชียงเก่าแก่ 5,000 ปี จากลูกหลานชาวอเมริกันที่เคยอยู่ในประเทศไทย

นายมนัสวี ศรีโสดาพล อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับมอบโบราณวัตถุวัฒนธรรมบ้านเชียง 76 ชิ้น จากชาวอเมริกัน 5 ราย ที่บริจาคผ่านทางสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา โดยมีนายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้รับมอบ สำหรับชาวอเมริกันทั้ง 5 ราย ประกอบด้วย Benjamin R.Snidecor อดีตข้าราชการที่เคยปฏิบัติงานที่ประเทศไทย จำนวน 23 ชิ้น, Robert Rochien 3 ชิ้น เป็นมรดกจากบิดาที่เคยปฏิบัติราชการในประเทศไทย, Anitra Bascon Wirtz  29 ชิ้น เป็นมรดกจากบิดา, Gary Buck จำนวน 1 ชิ้น เป็นมรดกจากบิดา และ Richard Douglas … Continue reading

อยากได้กล้องจิ๋วสักตัวต้องพิจารณาอะไรบ้าง

ปัจจุบันกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล นับเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน เนื่องจากมีขนาดเล็ก กะทัดรัด พกพาได้สะดวก โอนถ่ายเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้ทันที เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็ว โดยอุปกรณ์ตัวเล็กชิ้นนี้จะทำงานด้วยตัวสร้างประจุไฟฟ้าที่เรียกว่า CCD ภายในตัวกล้องจิ๋ว ผ่านการกระตุ้นด้วยแสงที่ผ่านเข้ามาทางเลนส์ และส่งผลให้เกิดภาพบนสื่อบันทึกภายในกล้อง เช่น Memory Stick, Memory Card สำหรับท่านที่สนใจอุปกรณ์ไฮเทคชิ้นนี้ และอยากได้เป็นเจ้าของ ควรทำการพิจารณาดูงบในกระเป๋า ก่อนซื้อก็คงต้องดูงบประมาณในกระเป๋าก่อน ปัจจุบันราคาอุปกรณ์นี้อยู่ในช่วง 5,000 – 50,000 บาท เพราะฉะนั้นจากงบประมาณที่ท่านมีก็คงจะช่วยให้พิจารณาได้ง่าย สำหรับท่านที่มีงบพอประมาณ ก็คงมาดูที่จุดประสงค์ในการใช้งาน สำหรับท่านที่นำมาใช้กับงานพัฒนาเว็บไซต์ เลือกได้ง่ายมากเลย เพราะเลือกได้ทุกรุ่น แล้วแต่กำลังทรัพย์ เนื่องจากกล้องจิ๋วตัวนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนงานเว็บเป็นหลัก แต่ถ้าท่านต้องการใช้เพื่อบันทึกภาพแทนกล้องจริง หรือใช้เก็บภาพสำหรับใช้ในงานสิ่งพิมพ์ ก็คงต้องเตรียมงบให้สูงขึ้นสักนิด เพื่อเลือกกล้องจิ๋วที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดเท่าที่กำลังทรัพย์จะเอื้ออำนวย ความละเอียดของภาพเป็นคุณสมบัติชนิดหนึ่งที่ทำให้ราคากล้องนี้แตกต่างกันออกไป อย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วภาพสำหรับงานเว็บต้องการความละเอียดเพียง 72 จุดต่อนิ้ว แต่ถ้าท่านต้องการใช้ภาพถ่ายกับงานสิ่งพิมพ์ ก็ควรดูกล้องฯที่รองรับได้มากกว่า 150 จุดต่อนิ้ว สำหรับกล้องแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ มีคุณสมบัติเฉพาะแตกต่างกันออกไป ดังนั้นหากมีงบประมาณที่เพียงพอ … Continue reading

ผู้ว่าฯกทม. ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนพระราม 6 มั่นใจรับมือได้ ส่วนวันที่ 3-4 ต.ค.ประสานกรมชลฯเฝ้าระวังฝนตกหนัก

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ที่เขื่อนพระราม 6 จ.สระบุรี รอยต่อกับ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา จากนั้นเดินทางไปประตูระบายน้ำพระศรีศิลป์ และประตูระบายน้ำพระศรีเสาวภาค ทางเลียบคลองระพีพัฒน์แยกใต้ ถึงประตูระบายน้ำพระธรรมราชา และสถานีสูบน้ำคลองหกวาสายล่าง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่เขื่อนพระราม 6 เพื่อมาดูพื้นที่ต้นน้ำของ กทม. ที่จะเข้าสู่ กทม. ฝั่งตะวันออก ซึ่งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่กรมชลประทานว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำที่เขื่อนพระราม 6 ยังปกติ เขื่อนแห่งนี้รองรับน้ำจากแม่น้ำป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณไหลผ่าน 400 – 500 ลบ.ม.ต่อวินาที ซึ่งขณะนี้ ปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เกิน 100% แล้ว จึงต้องเพิ่มปริมาณการระบายน้ำ ส่งผลให้น้ำในเขื่อนพระราม 6 มีระดับเพิ่มขึ้น และทางเขื่อนพระราม 6 จะต้องระบายน้ำออกทางแม่น้ำเจ้าพระยา และส่วนหนึ่งจะระบายไปยังคลองระพีพัฒน์ ผ่านประตูระบายน้ำพระนารายณ์ ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะเข้าสู่ … Continue reading

เตาทำขนมค่อยๆก่อตัวขึ้น และมีขายอยู่เกือบทุกหัวถนน

ทำเลเป็นกุญแจสำคัญสำหรับทุกธุรกิจเตาทำขนม และผู้ประกอบการก็ควรที่จะสร้างชื่อเสียงในด้านใดด้านหนึ่งเช่นกัน มันคงไม่มีประโยชน์อะไรถ้าคุณต้องเปิดร้านในซอยเปลี่ยว ที่ไม่มีคนเดินผ่าน นอกจากจะขายไม่ได้แล้ว ยังมีแนวโน้มจะโดนปล้นอีกต่างหาก ฉะนั้นทำเลจึงมีความสำคัญ สำหรับธุรกิจเตาทำขนม แต่อย่าลืมว่าค่าเช่าที่คุณต้องจ่ายนั้นต้องคุ้มกับทำเลที่ได้ด้วย ถ้าทำเลดีแต่ค่าเช่าแพง จนคุณต้องขาดทุนก็คงจะไม่ดีแน่ เนื่องจากวัฒนธรรมของชาวตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานกว่า 50 ปี หนึ่งในสิ่งที่วัฒนธรรมของชาติตะวันตกที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทย คือ เรื่องอาหารการกิน ปัจจุบันคนไทยคุ้นเคยกับการกินอาหารฝรั่ง และนิยมกันมากในหมูวัยรุ่นและวัยทำงาน หรือคนที่มีอายุตั้งแต่ 40 ลงไปนั่นเองโดยเฉพาะอาหารประเภท Fast-food ต่างๆ เช่น แฮมเบอร์เกอร์ แซนวิส หรือสปาเก็ตตี้ เป็นต้น อาหารเหล่านี้รสชาติอร่อย ปรุงง่าย ทำให้ร้านเตาทำขนมที่ขายอาหารเหล่านี้ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดทั้งในกรุงเทพและในต่างจังหวัด แต่ก็ยังมีอาหารอีกอย่างหนึ่งทีประกบคู่มากับอาหารที่กล่าวไปข้างต้น ซึ่งเป็นอาหารคาวทั้งสิ้น นั่นคือเหล่าอาหารหวานต่างๆ เช่น ขนมเค้กหรือขนมปัง ซึ่งเรียกรวมๆกันว่า เบเกอรี่ ก็ได้เข้ามาแทนที่เหล่าขนมไทยโบราณ เนื่องจากเบเกอรีนั้นรสชาติอร่อย ปรุงง่าย กินได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องใช้จาน ชาม ช้อน และส้อมให้ยุ่งยาก จึงทำให้เป็นที่นิยมทั้งคนซื้อและคนขาย เพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าความนิยมชมชอบการรับประทานเบเกอรี่เตาทำขนมของคนไทยนั้นค่อยๆก่อตัวขึ้น และมีขายอยู่เกือบทุกหัวถนน … Continue reading